שכחת סיסמה?

צור קשר

 

הנהלת המוסד

מנכ"ל - הרב רסקין:   Raskin@beitchana.org

סמנכ"ל - הרב חדד:   Avi@beitchana.org


בית הספר העל יסודי

מנהלת - הרבנית ס. זלמנוב: Menaheletbc@beitchana.org

רכזת נעלה - גב′ גרוזמן: Bassie@beitchana.org    052-426-7286

מזכירות- גב′ כהן: Ilana@beitchana.org 

רישום וכיתות ז-ח - גב' שוחטמן: Chativa@beitchana.org 

רישום וכיתות ט-י  - גב' לוי: Mazkira9-10@beitchana.org


סמינר

מנהל - הרב חיטריק: Seminar@beitchana.org

          הרבנית חיטריק: Eematzfat@gmail.com

סגנית מנהל - גב′ מוריוסף: Moryosef@beitchana.org 

מזכירות -  גב′ ברדה: Neta@beitchana.org


גזברות

תשלומי הורים ז-י"ב  - גב' רובינשטיין: Adina@beitchana.org

מכללת בית רבקה, סניף צפת  - גב' מינצברג: Stm@beitchana.org

תשלומי הורים סמינר חו"ל  - גב' פרידמן: Finance@beitchana.org

פנימיה

מנהלת פנימיה  - גב' חדד: Keren@beitchana.org

אם בית  - גב' קיי: MBait@beitchana.org

מטבח

מטבח/חדר אוכל: Mitbach@beitchana.org


לסיוע טכני: Alumnaeconnection@beitchana.org
 
 
בית חנה, ת.ד. 6217, 222 רח' זלמן שזר, צפת 13410

טל (מרכזנית) 04-6999-640 פקס: 04-6920-831

פניות כלליות: beitchana@beitchana.org

lexapro and weed effects

lexapro and weed

 

בית חנה צפת
טל: 073-255-0300  |  פקס: 04-692-0831
דוא"ל: beitchana@beitchana.org
כתובת: קרית חב"ד ת.ד. 6217 צפת 1324144

מחלקת כספים
טל: 972-4-682-0610  |  פקס: 972-4-692-0831
דוא"ל: finance@beitchana.org

 

עיצוב ובניה שטיבל.קום